Správcovia majetku žiadajú honoráre

... a to za svoje služby, ktorými po Michaelovej smrti, spravovali a rozširovali Michaelov majetok, ktorý odvtedy vzrástol na viac než 300 mil. dolárov.

Avšak, ide o podiel z nadobudnutého majetku, teda záleží od jeho výšky.

John Branca a John McClain žiadajú zaplatenie asi 70% z celkovej sumy, ktorá by im mala patriť z podielu, zatiaľ to je asi 5% z celkových ziskov, teda asi 15 mil. dolárov.

Vo svojej žiadosti, ktorú predložili súdcovi, a ktorý musí odobriť ich návrh, uvádzajú, že ich právnická firma riadi Michaelov majetok ako veľkú nadnárodnú spoločnosť, na ktorej pracujú mnohí ľudia aj 14 hodín denne.

Rovnako ako sa musia vysporadúvavať s desiatkami žalôb proti Michaelovi na viac ako 400 mil. dolárov (95% z toho sú nezmyselné žaloby ryžujúce na Michaelovi=ťažko akceptované pred súdom ako hodnoverné)

Sudca Mitchell Beckloff rozhodne o ich žiadosti 4.1.2010.