Produkčná firma žaluje 95 plagiátorov

the Bravado International Group (ktorá vlastní licenčné práva na meno Michael Jackson) zažalovala už 95 plagiátorov, ktorí predávajú predmety súvisiace s Michaelom a jeho obchodnými značkami (ako som o všetkých informoval pred niektoľkými týždňami ako MJ, King Of Pop....).

Ide o všetky možné predmety od tričiek, šiltoviek až cez rôzne predmety, ktoré porušujú takýmito predávanými výrobkami licenčné práva (medzi nimi aj firma, ktorá predáva pamätné mince s podobyzňou Michaela)

------

Konečne! Ale dalo sa to čakať, straty z predaja neoficiálnych veci sú obrovské....