Katherine Jackson proti Joeovi

Na súde podala právnička Katherine Jackson odvolanie, v ktorom považuje právnikov Johna Brancu a Johna McClaina za dôveryhodných, a odmieta obvinenia proti nim ako správcov Michaelovho majetku - v správe nižšie.

Katherine nemá žiadne námietky voči závetu ani výkonu správcov majetku.