Vysvetlenie právnika Dr. Kleina

... prečo požaduje zaplatenie 48 tis. dolárov od Michaela (správa z 28.10.)

Podľa nich, dr. Klein bol Michaelom často požiadaný, aby prišiel za ním a urobil mu isté procedúry, na ktoré si musel prenajať helikoptéru, a jeho personálu musel zaplatiť za prevoz autom a náklady na prácu, nadčas najmä počas víkendov.

Podľa právnikov, práve tieto procedúry pomohli Michaelovi k lepšej vizáži, čo mohli vidieť ľudia počas filmu This Is It.

V žiadosti sa uvádza aj to, že zaplatená suma bude darovaná na konto organizácie na pomoc deťom s AIDS/HIV.