Predajnosť - v Poľsku je TII už zlatý album

Od 25.6.2009, teda od Michaelovej smrti sa predalo po celom svete (teda za menej ako pol roka) už 17 mil. albumov.

Thriller - 3,156,000

No.1s - 2,962,000

Essential - 2,433,500

King Of Pop - 1,828,000

Bad - 1,628,500

Dangerous - 1,383,500

Off The Wall - 1,370,000

Invincible - 738,500

History - 683,000

Motown Years - 435,000

J5 Ultimate - 342,000

Celkovo - 16,960,000

+

Ďalších 1,5 mil. albumov spred obdobia 25.6.

Do konca roka presiahne hranicu 20 mil. albumov, čo sa v tejto dekáde (2000-2010) ešte nikomu nepodarilo.

Predpokladá sa, že z albumu This Is It sa predá ďalších 3-5 mil. kusov.

Vďaka veľkému záujmu, je v Poľsku už v predpredaji album This Is It zlatý album za predajnosť.

----------

Kniha Moonwalk je aktuálne na 5 mieste v predajnosti v USA podľa NY Times.