Michaelova kuchárka hovorí o deťoch a Michaelovi

One bola s deťmi v deň Michaelovej smrti, v kuchyni..., pričom odišla v Máji a vrátila sa v Júni, a videla, že Michael je trocha iný..., chudší...; spomína aj Dr. Murraya...

+ dve ďalšie videá:

1/. LINK

2/. LINK