CNN o Michaelovi a TII

V podstate nechcem zaplniť tento priestor so správami zo CNN, ET, Access a ďalších skvelých spravodajských videoblogov, ale... niekedy je skvelé počuť od ľudí, ktorí sú teraz fascinovaní nielen filmom, ktorý im ukazuje "silného" Michaela, ale samotné komentáre sú veľmi povzbudzujúce ako tieto (je to napr. v protiklade k tomu, čo a ako komentovali počas procesu, teraz je to glorifikácia Michaela, predtým...)

--- Ak môžete, nahvávajte tieto (najmä staršie) video správy na YouTube a vkladajte ich do fora, napr. vytvorte nejakú INFO spravodajskú tému, kde by boli len video správy (vy ste niekedy tak nekreatívní a bez nápadov, takéto veci ste mali urobiť už dávno...)