Katherine Jackson reaguje na správy

... o tom, že mala prepustiť svojho právnika.

Podľa nej: "Pán Londell McMillan ostáva aj naďalej mojim právnikom a poradcom. Napriek nepravdivým správam, nikdy nebol vymenený alebo prepustený. Prijala som nového probačného právnika. My s pánom McMillanom pracujeme, a budeme spolupracovať aj s ďalšími právnikmi podľa potreby, pri spravovaní záležitostí s pozostalosťou."