Poďakovanie deťom v TII

Podľa správ, na konci dokumentu This Is It, Michael poďakuje svojim deťom za ich podporu.

O tomto sa dozvedia aj deti, ktoré si film pozrú v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní, pretože údajne mali vidieť trailer na TII v televízii, a chcú to vidieť, čo potvrdili aj členovia štábu z TII.

Sony ponúkla rodine (Katherine a deťom) lístky na predpreméru, ale nedostala zatiaľ odpoveď.