Závet (údajne) naďalej platí...

... napriek správe, že Randy Jackson napadol hodnovernosť Michaelovho podpisu, keď sa odvolával na to, že Michael nebol 7.7.2002 v LA, ako sa uvádza v závete, ale v New Yorku.

Podľa nových správ, Michael skutočne podpísal pred svedkami tento závet, no došlo k "chybe" uvedenia miesta konania, čo sa vysvetľuje tým, že svedok, ktorý uviedol miesto, nevedel presne kde boli v čase pospisu. ):D

To však nijako nemení validitu závetu, a aj keby bol závet z roku 2002 vyhlasený za neplatný, predošlý závet z roku 1997 obsahoval rovnaké percentuálne podiely, teda by nedošlo k žiadnym zmenám.

John Branca bol rovnako v závete v roku 1997 vyhlasený za správcu majetku!