Videoukážka saka Billie Jean pre TII

Tu je ukážka, aké sako chcel Michael použiť pre koncerty This Is It...!!!

Ukážka je od 00:30