SONY BMG a MySpace

... sa spojili a podpísali dohodu, ktorá umožní zo stránky MySpace využivať a distribuovať hudbu a video umelcov, ktorí publikujú svoju tvorbu cez MySpace (jedným z nich je aj Jason Malachi). Ako protihodnotu dostane SONY istý podiel z reklamy.

Toto je nový spôsob, ako si vydavateľstvá hľadajú cesty k novým umelcom a zisku v možnom predaji hudby. Samozrejme, ide aj o legalizáciu niektorých umelcov a ich skladieb, ktoré sú používané na tejto stránke, za čo bola MySpace žalovaná Universalom.

No a možno to pomôže aj v rozvoji Sony/ATV.... a aj Michaelovi.