Michael sa objaví v South Parku

Pôjde o vydanie "Dead Celebrities", kde sa objavia celebtity, ktoré za ostatné mesiace zomreli (samozrejme... sakrazmus...)

Obrázek