Michael musí zaplatiť

... právnej firme - Ayscough & Marar ako kompenzácie za právne služby, ktoré ale paradoxne nie sú priamo za služby tejto firmy, ale právnika, ktorého si "najali", aby ich zastupoval v žalobe proti Michaelovi, ktorú ešte vo februári 2006 podali, kde žiadali 430.000 dolárov, za ich nezaplatené právne služby počas procesu v 2005.

Tentoraz sudca vymeral sumu - $175.000.

Ako sa vyjadril právnik, ktorý zastupoval Michaela aj počas procesu, Brent Ayscough, Michael im doteraz nezaplatil nič, od vynesenia rozsudku v Júly 2007, čo bolo $256.000.

Sumy sa budú zväčšovať o úroky 10% pokiaľ Michael nezaplatí. Právnická firma - Ayscough & Marar - tiež pomohla vyhrať aspoň z polovice aj Michaelov prípad žaloby proti Marcovi Schaffelovi, ktorý žiadal 4 mil. dolárov, nakoniec dostal len 900.000, pričom Michael musel Schaffelovi zaplatiť 200.000.

Michael sa na súde bránil, že sa ho pokúsili vydierať, že zverejnia nejaké citlivé dokumenty a informácie, ale pred súdom neuspel.