Rabín Shmuley u Larryho Kinga o nahrávkach

... ktoré vyvolali známu kontroverziu.

V každom prípade, táto židovská agenda pokračuje, aby zmarili úspechy Michaela, keď sa nemôže brániť osobne, keď práve v tomto čase vydáva nahrávky, o ktorých Michael nemusel vedieť, že boli nahrávané, si predstavte situáciu, že Michael bol v kontakte s rabínom, ten si raz pripravil záznamník, a v tajnosti nahral Michaela, ktorý hovoril s rabínom, ktorého zrejme považoval za istú autoritu, veľmi otvorene a najmä súkromne, čo rabín teraz absolútne zdegradoval, Michael mu rozhodne nedal povolenie na to, aby ich zverejňoval, preto sa tento rabín, ktorý podľa správ nemá ani svoju kongregáciu, dá označiť za zradcu! ( gestá a mimika hovoria samé za seba, skrátka, zapadá do mozaiky sprisahancov, ono sa to raz odhalí!!!)