Katherine Jackson môže oponovať správcom

Katherine Jackson môže na základe rozhodnutia sudcu, oponovať rozhodnutie správcom Michaelovho majtetku, ako jedna z majoritných dedičov, napriek tomu, že v Michaelovom závete to nie je uvedené.

Sudca rozhodol, že týmto nebude ohrozená jej pozícia, keďže možnosť námietky nie je obsahom závetu.

Pozrite si tento dokument - LINK

------

Sudca Mitchell Beckloff v Los Angeles o tom rozhodol napriek tomu, že to protirečí právnemu predpisu. Podľa klauzuly, ktorá je ustanovená v závete, ktokoľvek, kto napadne právnu platnosť poslednej vôle, stratí čiastočne alebo úplne právo na svoj podiel. Michael, zanechal (údajne) dlh vo výške asi 400 miliónov amerických dolárov (približne 272 000 000 eur), napriek tomu sa odhaduje, že svojím majetkom dlh prevýšil o 200 miliónov amerických dolárov (asi 136 000 000 eur). Michael ešte v roku 2002 vo svojej poslednej vôli ustanovil za držiteľov majetku svojho dlhoročného právneho zástupcu Johna Branca a hudobného manažéra Johna McClaina. Držitelia očakávajú predajné zisky z albumov, licenčných zmlúv, obchodné partnerstvo a zisk z dokumentu This Is It, aby mohli do konca roka majetok znásobiť. Podľa zákona má 79-ročná matka právo na 40 percent dedičstva, Michaelove deti rovnako na 40 percent a nemenovaná skupina detských dobročinných organizácií by mala dostať 20 percentný podiel.