Ukážka rozhovoru s Dieterom Wiesnerom

Včera som vás upozornil na to, že Dieter vo svojom rozhovore pre ET tvrdil, že napr. kusnutie pavúkom si Michael vymyslel..., pretože to bol následok zlomenia injekčnej striekačky od doktora, Dieter to písal, že to bol jeden z tých, ktorí s mu nepáčili, pretože nevedel, čo robia s Michaelom.

Ako jeho manažér videl že Michael, ak na niečom pracoval, nepotreboval podporné "prostriedky", lebo ho práca zaujala, ale ak nič nerobil, bol osamelý, no po razii na Neverlande a procese, bol naňho vyvíjaný taký natlak, ktorý nevedel zvládnuť, a práve v tom období vyvrcholila závisloť do liekov.

Michael mal údajne aj zoznam "nepriateľov", ktorý bude zverejnený v rozhovore.

Počkajme si teda na celé video...