Vyšetrovanie úniku informácii bez porušenia zákona

Podľa aktuálych správ, vyšetrovanie úniku informácií z kancelárie vyšetrovateľa, nedokázalo porušenie zákona zamestnancami.

Hovorca šerifa v LA Steve Whitmore povedal, že neboli zistené žiadne skutočnosti, že zamestnanci predali informácie médiám, napriek tomu sa niektorí dopustili porušení interných predpisov o zaobchádzaní s utajovanými informáciami.

Tí, ktorých sa to týka, dostali pokarhanie!

Išlo o únik napr. úmrtného listu.

Obrázek