Michael sa neoženil !!!

Raymone Bain, Michaelova hovorkyňa vydala tlačovú správu, podľa ktorej sa Michael neoženil s pestúnkou svojich detí - Grace Rwaramba.

Článok, ktorý vydal americký bulvár - National Enquirer a v ktorom tvrdil, že majú dokumenty, ktoré to potvrdzujú, nie je pravdivý.