Prípady bude pokračovať?

V prípade žalujúceho Marca Schaffela, sudca čiastočne rozhodol v jeho prospech, keď uznal časť jeho námietky voči Michaelovi za výšku odškodného, ktoré požaduje.

Stále je tu teda hrozba toho, že Michael bude musieť zaplatiť Schaffelovi.

V prípade - Universal Express, Michaeloví právnici požiadali o stiahnutie prípadu, avšak UE chce, aby prípad pokračoval.

V prípade - Transitional Investors, Michaeloví právnici vzniesli námietky voči požiadavkam TI, a ich žaloby voči Michaelovi.