Brooklyn Tribute

Video akcie, ktorú zorganizoval Spike Lee v Brooklyne...

VIDEO - LINK