Ďalší prípad zrušený...

Dobré správy sú, že 25.92 2007 oznámil sudca Joseph Biderman, že sa rozhodol zrušiť prípad Dietera Wiesnera

Obe strany, teda Dieter a Michael v zastúpení právnikov, začali minulý týždeň jednania ohľadom stiahnutia žaloby a zrušenia obvinení, a teraz bolo oznámené, že strany sa nielen dohodli na svojich tvrdeniach, ale že ukončia celý prípad.

Samozrejme, detaily nie sú zverejnené.