Frank Dileo jedná v mene Michaela...

... a to bez vedomia rodiny...

Podľa aktuálneho dokumentu, seba vyhlásil za jediného Michaelovho manažéra ("the manager for Michael Jackson in life and in death"), ktorý má obrávnenia na oficiálne tribute shows "Canada, China & United Arab Emirates" naplánované na rok 2010, ktoré údajne chce organizovať so svojim spoločníkom Markom Lamickaom, ktorý bol v roku 2007 obvinený z podvodu, že nelegálne predával koncertné suveníry skupiny KISS!