Obrad pohrebu bude súkromný...

... a polícia tvrdí, že budú zabezpečené všetky zložky, dokonca aj vrtulník, aby nikto (ani média cez svoje helicopy) nemohol narušiť Michaelov pohreb, nikto okrem rodiny nebude vpustený na pozemok cintorína.