"Jackson Family Dynasty"

Toto je názov nového seriálneho dokumentu o Jacksonovcoch, ktorý pripravý spoločnosť A&E.

Pôjde o 1 hodinové dokumenty, v ktorých členovia rodiny budú hovoriť predovšetkým o Michaelovi, aj keď pôjde o rodinu ako takú..., mnohé nahrávky vznikli pred Michaelovou smrťou..., a predtým akosi nejavili média záujem o nahrávky, teraz... majú všetky vážny záujem o dokument..., najmä, ak by tam boli deti...