Kto podal propofol Michaelovi? Záhadný čas úmrtia

Podľa výpovede dr. Murraya, nielen on, ale aj jeho ošetrovateľka, ktorá sa oňho starala niekoľko mesiacov tohto roku, mala podľa Murraya tiež podávať Michaelovi propofol.

Ona však tvrí, že nikdy nepodávala Michaelovi propofol ani Diprivan, pretože sa starala o výživu pre Michaela, a miešala mu len nutričné kokteily, a vpichovala vitamíny.

Práve ona tvrdí, že keď navštívila Michaela v apríli tohto roku, nevidela na ňom žiadne známky vpichov po ihlách na jeho tele...

Podľa istých policajných zdrojov, mal Michael v čase smrti práve stopy po vpichoch...

K tomu sa neustále špekuluje o čase, kedy malo dôjsť k zástave srdca..

Záchranári tvrdia, že keď prišli, Michael sa im zdal mŕtvy prinajmenšom hodinu!!!

Murray mal podať Michaelovi injekciu s "kokteilom" liekov o 10:40, o 10:50 mal odísť do kúpelne, a o 10:52 sa vrátil do izby a zistil, že Michael nedýcha. Medzi tým, kým zavolal zýchranku, sa snažil Michaela oživovať on, tu je známy aj údaj, že sa snažil zavolať Princa Michaela, aby mal očitého svedka, že oživuje Michaela, ... na posteli....

Záchranku zavolal až 12:21, teda vyše o 1,5 hodiny neskôr!!!!

Vyšetrovatelia údajne pochybujú o hodnovernosti jeho výpovedí, ktoré si miestami odporujú, prinajmenšom vyvolávajú otázkniky, a isté zdroje z polície tvrdia, že Murray mal pripravenú výpoveď pod dohľadom právnikov.

Čas Michaelovho úmrtia je teda otázny, ale dá sa predpokladať napr. podľa teploty tela a tepla v miestnosti alebo prostredí, kde osoba zomrela.

Keď prišli záchranári, Michaelova izba bola vyhriata a bolo v nej dusno!

V tom čase ale neodmerali teplotu Michaelovho tela, lebo sa ho pokúšali oživovať, a pritom im Murray nariadil, aby ho oživovali na mieste, namiesto odvozu do nemocnice...!!!

Prečo bola teplota v izbe vysoká? Kvôli teplote tela, aby bol Michael ešte teplý a Murray tak chcel zmariť možnosť odhadu smrti?

Prečo Murray nechcel, aby Michaela odviezli do nemocnice a tam ho oživovali?

Žiaľ, neexistuje presné určenie smrti..., ale... kto je vinný..., asi vieme...