Michael žije?

... no, trocha na odľahčenie..., video je z parkoviska koronera v LA...