Geraldo Rivera

V nedeľu mal hosťa - prezidenta AGE, ktorý hovoril o zmluve s Michaelom a bratmi na rodinné koncerty, o.i. hovorí, že Michaeol nebol pripravený na koncerty, pretože by ich fyzicky ani psychicky nezvládol..., čo si myslí aj Geraldo Rivera, dlhoročný podporovateľ Michaela!

Ide o pointu, že niekto mal nútiť Michaela, aby zarobil veľa peňazí, nielen na splatenie dlhov, ale aby popri tom, zarobili iní... napriek jeho zdravotnému stavu, keďže evidentne bol chorobne závislý na liekoch..., pričom nikto mu neposkytol profesionálnu zdravotnícku pomoc a namiesto toho, ho dopovali silnými liekmi.