Musealia rokuje o možnosti putovnej výstavy

Španielská spol. Musealia rokuje o možnosti usporiadať putovnú výstavu vecí a predmetov patriacich Michaelovi po celom svete.

Podobnú skúsenosť majú s predmetmi z Titanicu a túto výstavu od roku 2000 videlo viac ako 29 mil. ľudí.

Ak by uspeli v rokovaniach, ktoré začali už 13 júla prostredníctvom Johna Brancu, názov výstavy by mal byť - "Michael Jackson: Black and White of a Life".

Rozhodujúci bude samozrejme nielen záver rokovaní, ale aj potvrdenie sudcu Mitchella Beckloffa, ktorý dohliada na správu majetku.

Obrázek