Wikipedia zneužíva svoje údaje

Známa verejná "knižnica" Wikipedia sa dopúšťa základnách prešľapov, ktoré priamo znižujú (už aj tak dosť značne negatívne) úroveň svojimi údajmi, ktoré si môže meniť kto chce ako chce.

V aktuálnych zoznamoch najpredávanejších umelcov sveta je Michael uvedený v zozname s predajom od 300 do 500 mil. nahrávok, pričom Elvis a The Beatles, samozrejme, ako tí, ktorí predali od 500 do 1 miliardy nahrávok (čo je oboje nezmysel, ako aj predajnosť iných umelcov je podstatne nadhodnotená=ABBA!!!)

LINK

Pritom iné stránky na Wikipedii uvádzajú napr. na oficiálnej stránke Michaela údaj 750 mil. nahrávok - LINK

Nehovoriach o ďalších nezmyselných údajoch o Michaelovi, preto jednoznačne netreba brať Wikipediu ako hodnoverný zdroj! Údaje môže meniť ktokoľvek akokoľvek!!!! A pritom mnohí reportéri uvádzajú Wikipediu ako nejaký relevantný zdroj! (preto som vás vyzýval na spoluprácu na slovenskej verzii Wiki)

Ďalší príklad manipulácie s údajmi a umelo pretláčené "čísla" neexistujúcich predaných nahrávok... u "iných" umelcov, a degradovanie Michaela ako umelca aj po smrti, pričom je evidentný úspech Michaela...