Mark Geragos odmietol Murraya

... ako klienta na obhajobu v prípadnom súdnom procese, kde by mohol byť obvinený z nedbanlivého zabitia.

Odmietol totiž ako obhajca vystupovať akokoľvek negatívne proti Michaelovi.

Je pravdepodobné, že niekto bude za Michaelovu smrť zodpovedný, a na svoju obhajobu použije aj rôzne negatívne útoky proti Michaelovi, takže konflikt záujmov je jasný.