Zmena Michaelovej spoločnosti!

Michaelova spoločnosť, ktorá prebrala jeho manažérske a podnikateľské aktivity pred viac ako rokom, ktorá ho De Facto zastupuje, zmenila svoj názov z - MJJ Productions Inc. na - "The Michael Jackson Company Llc." (TMJC) !!!

Znamená to aj jednu výhodu pre Michaela, že člen spoločnosti pod skratkou LLC, nemá osobnú zodpovednosť za konanie spoločnosti ani za jej možné vytvorené dlhy!