Dr. Murray má 7 dieťa...

... na okraj informácií, 2 mája, sa narodilo jeho priateľke už 7 Murrayovo dieťa...

--------

...kade chodí, detí robí, a zabíja ľudí....