Sudca Mitchell Beckloff ustanovil zástupcu detí

Zastupovať na súde ich bude Margaret Lodise, ako právnička!

Katheriine opatrovnícke práva nie sú nijako obmedzené, ale v záujme zachovania právneho odstupu v zastupovaní, bude mať Margaret Lodise v ich mene a záujme rozhodovacie práva..., teda bude akousi sprostredkovateľkou medzi Katherine Jackson a správcami majetku (inak povedané, právnička dohliadne na to, ako budú všetky zisky spravované a rozdelené tým, komu sú určené, teda Katherine má svoj 40% podiel, deti 40% a charita 20% z Michaelovho majetku. Ako peniaze použijú je len na rodine=Katherine ako opatrovníčke, pričom právnička Lodise môže mať námietky voči napr. utrácaniu peňazí detí..., ostatní Jacksonovci nebudú mať nijaký vplyv na príjem detí a Katherine...)

Čo znamená byť poručníkov/zástupcom detí na súde tu - LINK

Celý profil právničky - LINK

Obrázek