MOBO Awards - bez Janet Jackson

MOBO Awards (teda Music of Black Origin) sa budú niesť v pocte Michaelovi Jacksonovi

Ceny sa budú udeľovať v Glasgowe 30.9.2009.

Organizátori v tlačovom vyhlásení uvádzajú, že nikdy nepotvrdili, že by pozvali Janet Jackson, alebo že by Janet prijala pozvanie!

LINK

Obrázek