Ukážky detí...

U Larryho Kinga v jednom rozhovore, keď o opatrovníctve hovoril právnik McLondell, aj v súvislosti o možnom otcovstve dr. Kleina, v krátkej ukážke ukázali deti počas (posledných) Vianoc 2008

Obrázek

Obrázek