Administrátori získali 3 milióny

... a to údajne z poistenia pre Michaela, pre prípadné neodohrané koncerty, nie je to ale suma 20 mil., ako boli správy v médiách, o ktoré mal Michaelov fond prísť, kvôli jeho závislosti, teda nie prirodzenou smrťou!

Poisťovňa sa musí riadiť len výsledkami pitvy, preto nie je verejne známe, čo je to za suma... a z akého poistenia.