Columbia Pictures pripravý film

... použitím nahrávok zo skúšok pre koncerty This Is It, podľa dohody by mala investovať 60 mil. dolárov.

Zmluva medzi Michaelom a AEG Live hovorí, že Michael dostane 90% zo zisku, a AEG len 10%...

(dokumentárny) Film by mal byť pripravený na jeseň, niekedy od septembra...