Robbie Williams zložil skladbu pre Michaela

... a zverejní je na svojom novom albume ...