Pojednávanie LIVE

Live prenos nefunguje, preto aktuálne len prepis diania čo sa deje v súdnej sieni!

Tu je postup udalostí (od aktuálnych)!

***

Sudca nariadil okamžité vyplatenie špeciálneho ochrankára - Michael Charles LaPerruque, ktorý pre Michaela pracoval v rokoch 2001-2004 a 2007-2008, a to vo výške 30 tisíc dolárov, ktorému Michael dlhoval.

-

Sudca bude v pondelok prejednávať aj dohodu Michaela s AEG, ktorá poskytne informácie polícii pri vyšetrovaní Michaelovej smrti.

-

Sudca nariadil 120 dňovú lehotu pre probačný súd, ktorý má zabezpečiť vydanie a prevod majetku, znamená to to, že zúčastnené strany majú 120 dní na to, aby predložili námietky, ak nesúhlasia so závetom a jeho rozdelením majetku.

+

Michaelova životná poistka bude vyplatená správcom fondu, z ktorého budú platené osobitné výdavky pre deti.

AEG nakoniec súhlasila s tým, aby aj Katherine mala prístup k zmluve, ktorú mali s Michaelom, dôvody prečo to najprv nechceli boli, aby Katherine nemôhla poskytnúť informácie tretím stranám, napr. polícii.

-

John Branca vyhlásil, že dosiahli dohodu s AEG Live o predaji vecí s Michaelom a nahrávok so skúšok! detaily neboli zverejnené.

Sudca im udelil spravovacie práva na Michaelov majetok do 2.10., potom sa opäť rozhodne ako ďalej.

Budúci pondelok by mal sudca rozhodnúť, či nie je konflikt záujmov u vykonávateľov závetu v správe majetku, a či môže Katherine vzniesť námietky vyči ich rozhodnutiam.

Branca a McClain musia doručiť všetky potrebné materiály na preštudovanie.

-

Katherine Jackson odstúpila od svojej požiadavky spravovať majetok Michaela!!!

Ako dôvod bolo uvedené, že túto požiadavku podala ešte predtým, ako vedela o Michaelovom závete.

-

Sudca zahrnie Michaelov závet do preskúmania možnosti pre Katherine Jackson byť spolusprávcom Michaelovho majetku. Zatiaľ sú ním Branca a McClain.

Aktuálne je prestávka na obed, asi 1,5 hod.

-

Sudca rozhodol, že AEG Live musí ukázať Katherine Jackson kópiu zmluvy s Michaelom na koncerty v Londýne!

-

Sudca a rodina sa vrátili do súdnej siene.

Začala sa druhá časť pojednávania!

Prítomní sú aj právnici AEG a právnik Dr. Kleina.

-

Sudca si vyžiadal 30 min. prestávku, ale predtým určil menšiu sumu peňazí ako bolo požadované, podľa neho, aby nedošlo k zdvojeniu výdavkov na mesačné náklady Katherine

-

Sudca predbežne určil výšku finančnej podpory - je to 83,5% z požadovanej sumy, ktorá nebola verejne diskutovaná!

-

Sudca vymenoval Katherine Jackson ako jedinú opatrovníčku všetkých 3 detí!

Debie Rowe bude mať možnosť navštevovať jej dve deti, a bude mať aj možnosť získať manželskú podporu, podľa zmluvy, ktorú mala s Michaelom.

Katherine dostane finančnú podporu na dobu 6 mesiacov od času, keby Michael zomrel! Sudca práve prejednáva výšku finančnej podpory!

-

Právnik Debbie sudcovi povedal, že nebude namietať, aby Katherine mala dočasné opatrovníctvo, ale trvalé opatrovníctvo by malo byť oddialené!

-

Sudca zasadol, a najprv bude rozhodovať o opatrovníctve mezdi Debbie a Katherine Jackson!

-

Katherine a právnici sú už vnútri súdu! Prišiel aj Randy, LaToya, a Rebbie predchvíľou!

Katherine má hnedý kostým, LaToya čierne sako a bielu blúzku.

Aktuality hneď updatujem... pozorne čakajte.