Michaelov majetok má hodnotu len 100 mil. dolárov?

Aj takto sa to vraj bude prezentovať dnes na súde.

Sudca Mitchell Beckloff, ktorý odložil pojednávanie ohľadom spravovania Michaelovho majetku na dnes, bude prejednávať aj tieto záležitosti.

Obe strany, Katherine a jej právnik + Branca a McClain predkladajú svoje argumenty, kto má a prečo by mal spravovať Michaelov majetok, v súvislosti so závetom Michaela!

Ale, došlo k tomu, že podľa súdnych dokumentov, namiesto odhadovanej sumy 500 mil. dolárov, je aktuálna hodnota majetku Michaela údajne len 100 mil., pričom sa môže ešte zvýšiť na 200+ mil. dolárov, po refinancovaní niektorých finančných záležitostiach, informovala o tom osoba, nepoverená hovoriť pre verejnosť, a chcela ostať v anonymite.

(preto je nutné brať to s rezervou - túto informáciu dávam len na konfrontáciu s tým, aký bude dnešný výsledok jednania)

Sudca bude musieť dnes rozhodovať v týchto veciach:

* právoplatné určenie poručníctva nad Michaelovými deťmi, vrátane určenia výšky mesačných príspevkov na deti a výdavky spojené s ich výchovou.

* určenie, či bude môcť byť Katherine súčasťou spravovania Michaelovho majetku, prípadne jedinou správkyňou, keďže aktuálne nemá žiaden dosah na jeho správu, ale má podiel 40%, deti%, a 20% je určených pre neziskové organizácie.

* či budú mať väčšie právomoci Branca a McClain, aj pri ďalších obchodoch a zmluvách, a rozhodovacie práva.

* sudcovi budú predložené už niektoré zlmuvy, ktoré musí schváliť (kým nepoverí právami niekoho zo správcov, už schválil znovuvydanie knihy Moonwalker) + rozhodovanie, čo s nedokončenými projektami, na ktorých Michael pracoval + správa nevydaných skladieb