Joe Jackson je nadobro mimo rodiny

Joe Jackson, ktorý už celé roky nežije v rodinnom dome (the Hayvenhurst Avenue, Encino, kúpený v polovici 70 rokoch) a s Katherine Jackson, nebude mať žiaden vplyv na výchovu detí.

Debbie Rowe chcela, aby bolo zabezpečené, aby k nim nemal žiaden výchovný prístup, iba tak súhlasila s dohodou o predaní opatrovateľských práv pre Katherine.

Debbie ako vyštudovaná psychologička sama navrhla, aby pri spoznávaní detí, ku ktorým bude mať návštevy, bol prítomný psychológ.

Je zaujímavé, že Debbie, ktorá bola vydatá za Michael 3 roky, a žila s Michaelom a deťmi na Neverlande, sa nikdy nestretla s Katherine, až donedávna, a ani s väčšinou rodiny Jacksonovcov.

Debbie vždy podprovala Michaela, nikdy nepredala svoje príbehy bulváru, ani rozhovory, a aj deti sú teraz vo veku, kedy chápu mnoho vecí.

Zajtra bude súd prejednávať ich dohodu, a mal by vyniesť nejaký záver-rozhodnutie.