Obrázky zámku v Las Vegas, kde Michael žije

... aby ste ich videli všetky a v plnej veľkosti, pozrite si diskusiu a časť galéria:

LINK ,:)