Dve nové postavy si protirečia!

Dve ženy, ktoré mal dr. Murray ako svoje zamestnankyne-sestry (LaQuisha a Laquadna), požiadať, aby premiestnili niektoré jeho veci z jeho kancelárie, si podľa správ protirečia vo svojich vyjadreniach, čo robili v doktorovej kancelárii a kde premiestnili jeho veci a záznamy, či do jeho domu, ale do inej kancelárie v Houstone.

Murray si prenajal jeden sklad, do ktorémho mal niekoľko dní pred Michaelovou smrťou premiestniť niektoré svoje veci a záznamy, a polícia prešetruje, kto vstupoval a kedy to tohto skladu, a čo tam Murray ukladal.