Žiadna Nobelová cena nebude

Napriek nezmyselným snahám niektorých fanúšikov o to, aby Michaelovi bola udelená Nobelová cena mieru, jej pravidlá to neumožňujú posmrtne.

"Nobelovu cenu nie je možné udeliť posmrtne (in memoriam), s výnimkou situácie, keď držiteľ zomrie medzi zverejnením svojho mena a slávnostným odovzdávaním. (Toto pravidlo bolo zavedené v roku 1974, dovtedy mohla byť cena udelená aj vtedy, ak už nominovaný človek zomrel po 1. februári príslušného roku.)"

LINK

Navyše, Michael bol už 3x nominovaný, ale jeho šance boli v skutočnosti veľmi malé, napriek jeho humanitárnym snahám, nebola tu možnosť, aby takúto cenu získal, keďže tu boli iní, oveľa viac aktívnejší humanisti!

----

Prosím pochopte konečne nezmyselnosť takýchto petícií!!!