Audio-Video dôkazy o prípade - Jordy Chandler 1993

Rozhovor Evana Chandlera zachytený na páske, ktorá dokazuje ich pripravená plán, ako obviniť Michaela!!!

LINK

+ Reportáž - Was Michael Jackson framed? - Today Show

LINK

Vybrané reportáže o obvineniach v 1993

LINK

LINK