Žaloba pokračuje

Sudca Rodney Melville (ten istý, ktorý rozhodoval aj v Michaelovom procese) v Santa Marii dnes nariadil, že žaloba proti Michaelovi a Marian Medical Center nemôže pokračovať na súde tak, ako bola podaná.

Žalobu podala rodina 73 ročnej ženy, ktorá zomrela krátko potom, ako bol Michael hospitalizovaný do izby, z ktorej mala žena byž preložená, aby Michaelovi poskytli privát.

Sudca uznal námietky právnikov Michaela a nemocnice na žalobu z porušenia statusu celebrity, a obviňujúcu Michaela a nemocnicu za prehnané opatrenia, a zosnovaný cirkus v posledné hodiny života ženy, ktorá vraj bola na smrtelnej posteli po infarkte, čo malo jej premiestnenie spôsobiť emocionálne a duševné následky, ktoré skončili "predčasnou" smrťou.

Žalobu podali potomkovia ženy a žiadajú bližšie nešpocifikované odškodné za ich emocionálnu ujmu, zneužitie moci, neodvôvodnené väznenie a sprisahanie Michaela Jacksona, Medical Centre a Katolíckeho zdravotného centra, ktoré vlastné ttúto nemocnicu.

Právnik nemocnice namietal, že žaloba bola podaná ako - zle formulovaná, pre podstatu veci.

Právnik pozostalých zasa namietal, že žaloba presne vystihuje "šialené skutočnosti", ktoré boli vytvorené počas Michaelovej hospitalizácie. Ako povedal, opraví niektoré časti žaloby.