Správa o možnom neúmyslnom zabití

... resp. z nedbanlivosti!

Bude doktor obvinený? (ja dúfam, že áno, nielen Murray, ale aj Klein!!!)