Scanny z časopisov

Na diskusiu som pridal kompletný časopis HELLO, a jeho scanny!!!

LINK

Obrázek