Michael s plastickým chirurgom....

... krátko po úraze pre reklamu, keď Michael podstúpil operácie hlavy!

Obrázek